Algemene voorwaarden

Mijnspaarnegasthuis.nl is een beveiligde website waarmee u snel en gemakkelijk allerlei zaken vanuit huis kunt regelen.

Lees voor u mijnspaarnegasthuis.nl gaat gebruiken, de algemene voorwaarden.

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om enige reden de toegang tot mijnspaarnegasthuis.nl te stoppen.

Antwoord op uw berichten via mijnspaarnegasthuis.nl
Medewerkers van het Spaarne Gasthuis proberen zo snel mogelijk te antwoorden op uw bericht. U kunt binnen 2 werkdagen antwoord verwachten. We kunnen alleen reageren op door u gegeven informatie. Heeft uw vraag spoed? Neem dan contact op met het ziekenhuis, 023 224 00 00.

Website links
Mijnspaarnegasthuis.nl biedt mogelijk links naar andere medische websites die niet onder het beheer van het Spaarne Gasthuis vallen. Deze link(s) zijn ter informatie opgenomen. Het Spaarne Gasthuis heeft de juistheid van de informatie in/op deze websites niet gecontroleerd en kan daarom niet instaan voor de correctheid ervan. Gebruik de informatie van deze websites daarom niet bij uw behandeling of diagnose.

Minderjarigen
Een patiënt moet 16 jaar of ouder zijn om toegang te kunnen krijgen tot mijnspaarnegasthuis.nl. Ouders of voogden van kinderen tot 16 jaar kunnen toegang tot de gegevens van het kind aanvragen. Lees hoe dit werkt bij het kopje ‘Toegang tot de gegevens van een andere persoon’.

Kinderen van 12 tot en met 15 jaar kunnen samen met hun ouders toegang krijgen tot hun mijnspaarnegasthuis.nl. Zowel de ouder als het kind moet toestemming geven om toegang te krijgen. Op het moment dat het kind 16 jaar wordt, vervalt de toegang tot de gegevens voor de ouders automatisch. Ouders en het kind kunnen opnieuw toegang regelen bij de polikliniek.

Voor kinderen onder de 12 jaar geldt dat de ouders toegang kunnen krijgen tot mijnspaarnegasthuis.nl van hun kind zonder de toestemming van hun kind.

Toegang tot de gegevens van een andere persoon
Personen van 18 jaar en ouder kunnen toegang krijgen tot de gegevens in mijnspaarnegasthuis.nl van een andere patiënt. U kunt toegang aanvragen via een formulier. Dit formulier kunt u krijgen bij uw polikliniek. Degene van wie u gegevens in wilt zien, moet daarvoor toestemming geven. Ook u moet zich legitimeren.

E-mail-privacy
Als u gebruik maakt van mijnspaarnegasthuis.nl, kunt u ervoor kiezen een e-mail te ontvangen als er nieuwe informatie beschikbaar is. In deze e-mail staat geen persoonlijke medische informatie. De informatie die u aan uw zorgverlener stuurt kan ook gelezen worden door collega’s die uw zorgverlener helpen bij de zorg voor u. Vertrouwelijke medische informatie die beschikbaar is via mijnspaarnegasthuis.nl kan alleen gelezen worden door medewerkers die bevoegd zijn dit te doen.

Beveiliging en vertrouwelijkheid
Voor uw gegevens in mijnspaarnegasthuis.nl gelden dezelfde regels als voor uw digitale dossier dat we in het ziekenhuis gebruiken. U leest meer over het privacybeleid op www.spaarnegasthuis.nl.

We hebben stappen ondernomen om alle informatie via mijnspaarnegasthuis.nl zo veilig mogelijk te maken en te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en gebruik. U kunt zien dat u gebruik maakt van een beveiligde verbinding door naar de adresbalk (URL) te kijken. Als de URL met https:// begint in plaats van http://, komt de pagina van een beveiligde server. Dit houdt in dat uw gegevens niet kunnen worden gelezen of ontcijferd door personen die hier geen toestemming voor hebben. Ook kunt u controleren of u daadwerkelijk bent verbonden met het Spaarne Gasthuis door te kijken naar het digitale certificaat. U vindt het certificaat onder het icoon van een hangslot.Dit hangslot vindt u rechts in de adresbalk. Klik op het icoontje voor meer informatie.

Hoe kunt u zelf veilig gebruik maken van mijnspaarnegasthuis.nl?

  • Log altijd uit als u de computer verlaat
  • Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord nooit aan anderen
  • Sla uw gebruikersnaam en wachtwoord niet op op de computer, ook al biedt uw computer aan deze gegevens voor u te onthouden. Doet u dit wel, dan hebben anderen die toegang tot uw computer hebben, ook toegang tot uw gebruikersnaam en wachtwoord.